Správy

Začíname s detskou atletikou!

By 10. February 2018 February 4th, 2022 No Comments
Tím AC UNIZA Žilina

Projekt Detská atletika je naozaj zaujímavý pre všetky kluby, ktoré sa venujú pohybovej výchove detí a to bez ohľadu na šport. Za minimálne náklady (1 € členský poplatok Slovenskému atletickému zväzu na dieťa ročne) má klub možnosť deti posielať na krásne a odborne kvalitne spracované športové súťaže, má možnosť získať zadarmo veľkú sadu športových pomôcok pre malé deti, posielať trénerov na odborné školenia a iné výhody.

Rozhodli sme sa do tohto projektu zapojiť od roku 2018 aj my. Prvá súťaž sa konala 08. 02. 2018 v zrekonštruovanej športovej hale Spojenej školy v Žiline a volala sa Bavme deti športom – 3. kolo (prvé dve kolá sa konali koncom roka 2017). Súťažili 8-členné družstvá (4 chlapci, 4 dievčatá) v disciplínach: skok do diaľky z miesta, šprint + beh cez prekážky, odhod medicinbalom, prekážková dráha, skoky cez švihadlo a 3-minútový vytrvalostný beh.

Náš klub však mal trochu opletačky (vadilo, že sme bedmintonisti) s registráciou do Slovenského atletického zväzu (SAZ) a v deň konania súťaže sme ešte neboli oficiálne členmi SAZ. Našťastie nám organizátori umožnili sa zúčastniť, vo výsledkoch sme však uvedení mimo poradia (MP).

Zúčastnilo sa od nás až 9 detí, mali sme teda dokonca aj náhradníčku.

Výsledky:
Bavme deti športom – 3. kolo

2018-02 Bavme deti športom - 3. kolo - Žilina

Leave a Reply