Podporte náš oddiel poukázaním percent z vaších daní.  Peniaze využívame na nákupy tréningového vybavenia a košíky na tréningy a súťaže. Ďakujeme za každé poukázanie.

Tlačivá:
Vyhlásenie
Potvrdenie (pre zamestnávateľov)

Údaje:
[15] IČO: 42060036
[16] Právna forma: Občianské združenie
[17] Obchodné meno (názov): ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
[18] Sídlo – Ulica: Univerzitná
[19] Súpisné/orientačné číslo: 8215/1
[20] PSČ: 01026
[21] Obec: Žilina

Ďalšie pokyny:
ACADEMIC Žilinská univerzita je občianské združenie ktoré združuje viacero športových oddielov a aby sa peniaze dostali na bedminton budeme potrebovať kópie vypísaných tlačív pre účely vnútorného delenia. Preto postupujte:
1) vypísané tlačivá odovzdajte trénerovi, ktorý vyhotoví kópie a originály odovzdá na daňový úrad
2) ak ich na daňovom úrade poukazujete sami tak vyrobte čierno-biele kópie obidvoch vyplnených tlačív ktoré odovzdajte trénerovi