Bedmintonový oddiel:

 

Ladislav Koribský – tréner, manažér oddielu
0902 111 643, bedminton@acuniza.sk

 

Ing. Igor Novák – predseda oddielu, 0903 718 884
Daša Egriová – trénerka, 0907 916 077
Ondrej Milec – tréner, 0910 245 309

Občianské združenie:

 

ACADEMIC Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
IČO: 42060036
DIČ: 2022488215
E-mail: acuniza@uniza.sk
Tel.č.: 041/513 5251
Web: www.klub.acuniza.org