Bedmintonový oddiel AC UNIZA Žilina

Náš klub sa zaoberá najmä rozvojom súťažného bedmintonu vo všetkých vekových kategóriách.

Súťažný bedminton

Je normálne, že si mnoho ľudí ide z času na čas zahrať bedminton iba rekreačne. Je trochu zvlášne ak dospelí ľudia venujú dlhodobo pomerne veľké možstvo času iba rekreačnému bedmintonu. A je už ťažko pochopiteľné ak to robia deti a mládež.

Prečo súťažný a nie iba rekreačný bedminton?

  • súťažné porovnávanie je základným princípom športu
  • buduje disciplínu a cieľavedomosť, fair-play
  • učí prehrávať aj vyhrávať, zvládať stres
  • komlexný tréning buduje kondičné schopnosti na vysokej úrovni, podporuje zdravie
  • učenie správnej techniky urýchľuje pokrok, predchádza zraneniam
  • dáva možnosť cestovať, spoznávať nových ľudí, rozšíriť si obzory

Prečo náš klub?

Vytvárame bedmintonistom lepšie podmienky. Pomáhame hráčom spolufinancovať tréningovú a súťažnú činnosť, materiálne náklady, poskytujeme služby a zabezpečenie.

Čo ponúkame?

  • Skupinové aj individuálne tréningy bedmintonu za výhodné ceny
  • Výjazdy na súťaže, spolufinancovanie cestovných nákladov a štartovného
  • Rakety, košíky, vypletanie rakiet za výhodné ceny

Naša činnosť

Venujeme sa deťom, mládeži aj dospelým. Zabezpečujeme pravidelné aj mimoriadné tréningy. Chodíme na výjazdy aj organizujeme turnaje. Súťažíme v individuálnych aj kolektívnych súťažiach. Venujeme sa hlavne oficiálnym súťažiam ale jazdíme a organizujeme aj neoficiálne súťaže. Zúčastňujeme sa na bedmintonových sústredeniach. Vzdelávame sa odborných seminároch a školeniach pre trénerov a rozhodcov. Sme aktívni v Slovneskom zväze bedmintonu nie len ako hráči ale aj ako funkionári a rozhodcovia. Spolupracujeme s médiami a športovými odborníkmi. S deťmi sa zúčastňujeme detskej atletiky pre všestranný športový rozvoj. Nebojíme sa aktívne zapojiť ako dobrovoľníci do verejno prospšných prác.