Správy

Školenie vrchných rozhodcov – Bratislava

By 11. March 2020 February 7th, 2021 No Comments
školenie vrchných rozhodcov v Bratislave

V nedeľu 08. 03. 2020 Slovenský zväz bedmintonu v Bratislave organizoval školenie vrchných rozhodcov, vďaka ktorému klub AC UNIZA Žilina získal ďalších dvoch vrchných rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa: Michal Palica a Lucia Pavelková.

Čo má na starosti vrchný rozhodca? Vrchný rozhodca ručí za korektný priebeh celého turnaja. Voľba súťažného systému, overenie platnej registrácie hráčov, ich príslušnosti k súťaži, ich nasadenie podľa platného rebríčka, ich správne rozlosovanie a plynulý priebeh turnaja sú zodpovednosťou hlavného rozhodcu.

Leave a Reply